Badanie podologiczne stóp i indywidualne wkładki ortopedyczne

Podologia to dziedzina zajmująca się szeroko rozumianą problematyką stóp, kojarzona z profilaktyką, diagnozowaniem oraz leczeniem.

Komputerowe badanie podologiczne stóp wykonywane jest w naszym gabinecie na sprzęcie „Podoscope Pro Duo”, które przede wszystkim służy do oceny kontaktu stopy z podłożem. Jest to bardzo ważne w kwestii problematyki nie tylko dolegliwości stóp, ale także całego aparatu ruchu oraz dobrania odpowiedniej wkładki ortopedycznej jeśli zachodzi taka potrzeba.

Pełna diagnostyka to znacznie więcej niż postawienie stóp na podoskopie i wykonanie zdjęć. By dokładnie ocenić problematykę, z którą pacjent pojawia się w gabinecie należy wykonać funkcjonalne badania w statyce jak i dynamice całego aparatu ruchu. Wiemy, że stopy to fundament naszej postury, więc niezwykle ważna jest ich prawidłowa praca, by segmenty położone wyżej tj. miednica, klatka piersiowa, czy kręgosłup także cieszyły się zdrowiem. Dlatego priorytetem jest odnalezienie najmniejszych odchyleń od normy w ustawieniu kończyn dolnych, które mogą być przyczyną dolegliwości bólowych, złej postawy, nadmiernej męczliwości niektórych grup mięśniowych i nie tylko.

Do naszego zadania należy obserwacja całego ciała, gdyż niektóre wady stóp mogą być wtórne np. ze względu na zmiany w ustawieniu rotacyjnym kości udowych, co może powodować szpotawość lub koślawość stóp w zależności od tego, w którą stronę nastąpiła rotacja kości udowych. Możliwości może być tysiące dlatego dokładny, obszerny wywiad i precyzyjne badania są tutaj priorytetem.

Kolejną kwestia jest manualne badanie stopy pod kątem mobilności, plastyczności i elastyczności tkanki. Po wykonaniu wszelkich czynności związanych z funkcją stóp i reszty ciała, można przejść do badania na podoskopie, który oceni jakość kontaktu podeszwy stopy z podłożem. Bardzo wiele wad udaję się wyprowadzić stosując terapię manualną oraz odpowiednie ćwiczenia.

Do najczęściej występujących wad stóp możemy zaliczyć:

  • płaska stopa,
  • stopa wydrążona (wklęsła),
  • hallux (valgus, rigidus),
  • palce młotkowate, krogulcze, jeździeckie,
  • rozejście kości śródstopia,
  • stopa koślawa, szpotawa.

Precyzyjne badanie pozwoli dobrać odpowiednie narzędzia do pracy ze stopami i wadami, które im towarzyszą. Dzięki komputerowej diagnostyce możliwe jest także dobranie indywidualnej wkładki ortopedycznej.

Ceny

Koszt całego badania komputerowego stóp wraz z kompletną diagnostyką manualną w statyce i dynamice to 150 zł.
Koszt indywidualnej wkładki ortopedycznej mieści się w zakresie 150 – 200 zł za wkładkę z oferty firmy Mazbit, który jest producentem wkładek.

Istnieją także inne rozwiązania w celu korekcji wad stóp. Jeśli masz pytania, coś jest niejasne lub masz wątpliwości, zadzwoń i zapytaj.

Menu