Funkcjonalny trening mięśniowo-powięziowy

Wszystkie mięśnie w ludzkim ciele stanowią jedną tkankę, stąd napięcie jednych może wpływać na inne, nawet bardzo odległe. – mówi Ida Rolf.

Trening mięśniowo – powięziowy to całkowicie innowacyjny sposób patrzenia na ciało w ruchu niż do tej pory. Większość założeń treningowych opiera się na budowaniu stabilizacji poprzez zamykanie się na pracy w sposób koncentryczny. To znaczy, że ciało osiąga optymalną stabilizację podczas wykonywania ćwiczeń dynamiczno-siłowych. W treningu mięśniowo-powięziowym jest inaczej. Największą uwagę skupia się na precyzji i płynności wykonywanego ruchu oraz odpowiedniemu rozłożeniu ciężaru ciała w przestrzeni, co daje dużo większe możliwości adaptacyjne do funkcjonowania na co dzień. Co to może oznaczać? To, że praca i trening w ten sposób pozwala nam na dużo swobodniejsze poruszanie się w pracy, w domu, gdziekolwiek na świecie.

Ale może zacznijmy od początku.

Ciało człowieka przez lata funkcjonowania i doświadczania różnych urazów nabiera złych nawyków, co prowadzi do przewlekłych bólów i uciążliwych dolegliwości. Trening Mięśniowo – Powięziowy, to forma i metoda pracy z ciałem, która polega na kompleksowym zmienianiu ułożenia struktur względem siebie poszczególnych jego części w taki sposób, aby przywrócić im bardziej funkcjonalną i zbalansowaną strukturę. Odkrycie tego, że mięśnie nie przyczepiają się tylko do kości, ale łączą się ze sobą poprzez napięcia i skrócenia w obrębie jednej struktury mogą przenosić się w bardzo odległe miejsca w ciele, było krokiem milowym w terapii i treningu.

Nasza postawa oraz ograniczenia z niej wynikające, takie jak zbyt wysunięta głowa, nierówne łopatki – mają wpływ nie tylko na funkcjonowanie całego ciała, ale również na stan psychiczny i emocjonalny. Warto się temu przyjrzeć bliżej.

Powięź jest najbardziej unerwioną tkanką w naszym ciele. Poprzez bezpośrednią pracę na powięziach przekazujemy ogrom informacji do układu nerwowego, który jest w stanie przeorganizować ciało. Z upływem lat, gdy narażamy się na przeciążenia, mikrourazy i kontuzje, niektóre elementy naszego ciała zostają przebudowywane w taki sposób, by utrzymać utrwalone wzorce. Trenując tkankę łączną i taśmy mięśniowo-powięziowe, znajdujemy zaburzone ruchowo miejsca i mobilizujemy je na nowo do pracy.

Główne założenia tego treningu opierają się na poprawie sprawności układu łącznotkankowego, czyli do wyżej wymienionej już powięzi, która dociera do każdego najmniejszego zakamarka naszego ciała, nadaje mu kształt, sprężystość i elastyczność. Powięź w naszym ciele pełni bardzo ważne funkcje przenoszenia informacji, amortyzacji, stabilizacji, itp. dlatego trening ukierunkowany na pracę tego narządu jest bardzo istotny dla naszego zdrowia.

Tkanka ta posiada jedną ogromnie ważną cechę: potrafi się przystosować do zwiększającego się obciążenia, zmieniając swoją wewnętrzną architekturę. Poddawanie tej tkanki celowanym zróżnicowanym ćwiczeniom powoduje jej zmianę podstawowej substancji komórkowej, wzrost ilości włókien elastyny i wzmocnienie sieci kolagenowej. Dzięki temu możliwy jest znaczny wzrost wytrzymałości ciała na obciążenia treningowe. Kolejnym ważnym aspektem w treningu powięziowym jest zwiększenie przesuwalności tkanek względem siebie, tak by w momencie pracy, każdy mięsień pracował niezaburzony wzdłuż swojego wyznaczonego fizjologicznie i biomechanicznie toru, w którym ten ruch się odbywa. Przesuwalność jednych struktur względem innych leżących obok jest bardzo ważna. Wiemy, że powięź otacza każdy najmniejszy mięsień. To pozwala tkankom pracować w sposób niezaburzony i niezależny od siebie. Dzięki temu poprawiamy nie tylko swoje osiągnięcia sportowe w danej dyscyplinie, ale także zmniejszamy ryzyko występowania przeciążeń, które prowadzą do przeciążeń i urazów. Trenujemy i żyjemy sprawniej.

Menu