ANALIZA BAROPODOMETRYCZNA, BIOMECHANICZNA I POSTURALNA w Naszym gabinecie.
1) Mata tensometryczna – to urządzenie do badania rozkładu nacisku stóp na podłoże.
– urządzenie pokazuje precyzyjnie którą częścią stopy „pacjent/badany” mocniej naciska na podłoże,
– posiada możliwość analizy chodu i równowagi,
– platforma ocenia reakcje sił podłoża w warunkach statycznych i dynamicznych, -ponadto istnieje możliwość oceny równowagi.
✔️ Na platformie możemy wykonać badania:
– statyczne rozkładu nacisku,
– dynamiczne rozkładu nacisku,
– równowagi (posturograficzne),
– ćwiczenia z biofeedbackiem dla pacjenta.
2) Fotogrametria i Videogrametria to:
✔️ Przede wszystkim to kompletne morfologiczne pomiary asymetrii ciała.
✔️ Jak to działa?
Po wyznaczeniu punktów na ciele pacjenta, program wylicza takie wartości jak, np.:
– kąt koślawości / szpotawości kolan i pięt,
– asymetrię barków, łopatek,
– miednicy,
– pochylenie/ odchylenie/ nachylenie tułowia,
– ustawienie głowy,
– nachylenie barków,
– głębokość lordozy szyjnej,
– głębokość kifozy piersiowej,
– głębokość lordozy lędźwiowej,
– kąt udo-podudzie, itp.
– oprogramowanie umożliwia również dowolne pomiary, jak np. analizę wielkości „garbu żebrowego” (zastępuje skoliometr, inklinometr, goniometr).
✔️ Analiza postawy jest możliwa zarówno w statyce jak i dynamice – oprogramowanie umożliwia analizę Video.
✔️ Oprogramowanie umożliwia wczytanie i analizę zdjęć RTG.
W praktyce pozwala to na bardzo dokładne zbadanie stóp i całej postawy pacjenta z rozkładem sił nacisku i środków ciężkości oraz precyzyjniejsze odnalezienie asymetrii w ciele, globalnych wzorców postawy i ich dysfunkcji, co przyczynia się do powstawania bólu w ciele.

Menu